Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008

Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008 - Silviu Negut, Mihai Ielenicz, Dan Balteanu, Marius-Cristian Neacsu, Alexandru Barbulescu
Disponibilitate:
Carte disponibila in libraria online ishop.roStatutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008
Comanda acum "Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008 - Silviu Negut, Mihai Ielenicz, Dan Balteanu, Marius-Cristian Neacsu, Alexandru Barbulescu" de pe libraria ishop la pretul de 19,00 lei
Descriere carte:
CONTINE: Contractul colectiv de munca la nivelul grupului de unitati din Ministerul Internelor si Reformei Administrative (M.I.R.A.) pe anii 2008-2009 Dispozitii generale Timpul de munca si timpul de odihna Securitatea si sanatatea in munca Salarizarea si alte drepturi banesti Concedii si zile libere Contractul individual de munca Formarea profesionala Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor Dispozitii finale Lista cuprinzand unitatile in care se va aplica Contractul colectiv de munca incheiat intre M.I.R.A. si S.N.P.P.C. Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului Dispozitii generale Selectionarea, pregatirea, acordarea gradelor profesionale si incadrarea politistilor in categorii si grade profesionale Drepturile, indatoririle si restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati ale politistului Recompense, raspunderea juridica si sanctiuni Incetarea raporturilor de serviciu ale politistilor Dispozitii finale si tranzitorii Hotararea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului Domeniul de aplicare si principii generale Normele de conduita profesionala a politistului Dispozitii finale Hotararea Guvernului nr. 1305/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor Dispozitii generale Atributiile Corpului National al Politistilor Calitatea de membru al Corpului National al Politistilor, drepturile si indatoririle acestuia Structura organizatorica a Corpului National al Politistilor Veniturile si fondurile banesti ale Corpului National al Politistilor Dispozitii finale si tranzitorii Hotararea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti Hotararea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor Hotararea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea conditiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale politistilor in cazul mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum si a conditiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor politistilor in situatia mutarii acestora in interesul serviciului in alta localitate Ordinul M.I.R.A. nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal Dispozitii generale Dispozitii specifice Dispozitii finale Situatie privind orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru de catre personalul (denumirea structurii) in luna... Situatie centralizatoare cu personalul (denumirea structurii) care a desfasurat ore suplimentare in luna... Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor Dispozitii generale Salarizarea politistilor si drepturile banesti ale elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor Dispozitii finale Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare Indemnizatiile studentilor si elevilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor Drepturile banesti ale politistilor care desfasoara misiuni in strainatate Reglementari privind salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara Ministerului Administratiei si Internelor si la regiile autonome sau la societatile comerciale proprii Alte drepturi specifice politistilor Hotararea Guvernului nr. 207/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente pentru politistii din unitatile Ministerului Administratiei si Internelor Hotararea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor Hotararea Guvernului nr. 520/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor Ordinul M.I.R.A. nr. 403/2008 pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din M.I.R.A. pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie Hotararea Guvernului nr. 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare Capitolul I - fara titlu Concediul de odihna suplimentar Concediul de studii Invoirile platite si concediile fara plata Acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare Dispozitii finale Hotararea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrana, in timp de pace, ale personalului apartinand structurilor Ministerului de Interne, caruia i se aplica Statutul politistului Ordinul M.I.R.A. nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca in M.I.R.A Dispozitii generale Activitatea de inspectie a muncii in unitatile din aparatul central, structurile si institutiile aflate in subordinea/coordonarea M.I.R.A. Activitatile de prevenire si protectie in structurile militare si structurile in care isi desfasoara activitatea functionari publici cu statut special din M.I.R.A Organizarea si executarea controalelor Dispozitii finale Comunicarea si cercetarea evenimentelor, avizarea cercetarii, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a evenimentelor periculoase Imputernicire de control Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de munca Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Modelul instiintarii de plata a debitorului Hotararea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor Hotararea Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor Dispozitii generale Pensiile de stat ale politistilor Raspunderea juridica Dispozitii tranzitorii Dispozitii finale Ordinul M.I.R.A. nr. 404/2008 privind metodologia de stabilire a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii/pregatirii soldatilor si gradatilor voluntari si soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari din M.I.R.A. Ordinul M.I.R.A. nr. 439/2008 privind asigurarea asistarii politistilor, la cerere, pe parcursul cercetarii disciplinare Ordinul M.I.R.A. nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor Regulament pentru compunerea si portul uniformelor de politie Portul uniformelor de politie Descrierea uniformelor de politie Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor Dispozitii generale Reguli privind aplicarea normelor de echipament Dispozitii privind achizitionarea si distribuirea materialelor Dispozitii finale Tabel privind modul de asigurare a articolelor de echipament prevazute de norme, care se distribuie absolventilor institutiilor de invatamant, precum si pentru cei incadrati direct in corpul politistilor Hotararea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti Descrierea insemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru Politia Romana, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, Academia de Politie, Politia de Frontiera, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generala de Pasapoarte, Autoritatea pentru straini, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehicule, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, servicii comunitare Tabel cuprinzand culorile principalelor articole de echipament Descrierea insemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central si structurile subordonate acestuia, Agentia Nationala Antidrog, Arhivele Nationale, liceele M.I.R.A., Grupul special de Protectie si Interventie "Acvila", Baza Centrala pentru Asigurarea Tehnica a Misiunilor, Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, Clubul Sportiv "Dinamo" Bucuresti Tabel cuprinzand culorile principalelor articole de echipament Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie Legitimatia de serviciu si insignele politistilor Legitimatiile de serviciu pentru efectivele din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si structurile subordonate acestuia Ordinul M.I.R.A. nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor si efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de intretinere si alte materiale specifice Norme de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, de intretinere si alte materiale specifice Reguli pentru aplicarea normelor privind asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, de intretinere si alte materiale specifice Dispozitii generale Aplicarea normelor Distribuirea rechizitelor, materialelor de intretinere, reparatii, igiena si a materialelor de informare, culturale si de club Intretinerea si repararea echipamentului si a materialelor Schimbarea si spalarea lenjeriei. Spalarea si curatarea echipamentului Imbaierea si tunsul efectivelor Dispozitii finale Ordinul M.I.R.A. nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.I.R.A Dispozitii generale Reguli privind organizarea, pregatirea si executarea sedintelor de tragere Reguli si masuri de siguranta privind ordinea in poligon pe timpul executarii sedintelor de tragere si de aruncare a grenadelor de mana Personalul de serviciu in poligon si indatoririle acestuia Succesiunea activitatilor in poligon pentru executarea tragerii si controlul armamentului Aprecierea tragerilor si evidenta rezultatelor obtinute Sedinte individuale comune de tragere Dispozitii finale si tranzitorii Ordin/Dispozitie de tragere Schema organizarii campului de tragere cu armamentul din dotare Semne de prevenire si indicatoare folosite in poligon Precizari privind asanarea poligoanelor de tragere Comenzi utilizate pentru conducerea activitatilor pe timpul sedintelor de tragere Proces-verbal Sedintele individuale comune de tragere Model de tinte Ordinul M.I.R.A. nr. 625/2008 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009 Ordinul M.I.R.A. nr. 524/2008 privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in cadrul M.I.R.A. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor sa indeplineasca functii in organizatiile internationale care acorda asistenta de specialitate pe teritoriul Romaniei Ordinul M.I.R.A. nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea M.I.R.A. Dispozitii generale Fondul locativ Unitati de cazare si pregatire Spatii disponibile Dispozitii finale Glosar de termeni Componenta Comisiei Centrale de Repartizare a Locuintelor de Serviciu Contract de inchiriere Situatia unitatilor de cazare si pregatire aflate in administrarea M.I.R.A. Drepturile si obligatiile persoanelor cazate in unitatile de cazare aflate in administrarea ministerului internelor si reformei admninistrative Registrul de evidenta a persoanelor cazate Metodologie de stabilire si aprobare a tarifelor pentru unitatile de cazare aflate in administrarea M.I.R.A. Lista nominala a persoanelor cazate, prevazute la art. 42 lit.b din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului Raport pentru obtinerea aprobarii de disponibilizare a unui imobil in vederea inchirierii lui Situatia spatiilor inchiriate la data de... Fisa de date a achizitiei Anunt Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2005 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor la care se refera art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala, savarsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare penala ale politiei judiciare

Vezi mai multe detalii pe libraria ishop.ro Vezi mai multe detalii despre Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008
Cartea Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008 in librarie
Fotografiile cartilor prezentate in acest catalog online au caracter informativ si pot exista diferente intre aceastea si cartile respective. Informatiile despre cartea "Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008 - Silviu Negut, Mihai Ielenicz, Dan Balteanu, Marius-Cristian Neacsu, Alexandru Barbulescu" sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
CARTI PE ACEEASI TEMA
si subiect apropiat..
3 recomandari Cartea.ro
Situatii de urgenta - *** Urmatoarea carte recomandata din categoria Legislatie
***
19,00 lei

Intoarce-te sa vezi
cartile din categoria
LegislatieCarti recomandate din categoria Legislatie